Duchovní dědictví 4 krajů

Žijeme v době svobody a náboženské tolerance, kdy můžeme bez potíží cestovat po téměř celé Evropě a obdivovat památky jejího duchovního dědictví. Mezi nejatraktivnější regiony patří díky své rozmanitosti, pestrosti a bohatosti tradic Morava a Slezsko, historické země, na jejichž území již před takřka 1 200 lety existovala Velká Morava – svébytný a významný státní útvar. Morava a Slezsko byly nejen kolébkou české státnosti, ale rovněž křtitelnicí slovanské Evropy. Pojďte s námi putovat po stopách věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Zavedeme vás též do katedrál, bazilik a na zajímavá poutní místa. Nahlédnete s námi ale i do chrámů pravoslavných či kostelů protestantských. Nezastupitelné místo má v této publikaci rovněž tradice židovská.||V aplikaci mimo jiné naleznete:|- interaktivní mapu|- Navigaci|- Seznam památek|- Databáze informačních center

Stáhnout

Stáhnout pro Java telefony Stáhnout pro Android